Merchandising ve Doğrudan Pazarlama

Sektöre uyarlanmış teknolojiler ve insan emeğinin azımsanamayacak gücü ile bir firmanın en ufak sorunundan en büyük ihtiyaçlarına kadar her detayın nokta atıcısı olmak için hizmetler vermekteyiz. Ölçülebilir geri dönüşleri hedeflerin altında maliyetler ile sizlere sunmaktayız. Beklentiniz olan zaman tasarrufuna, iş gücüne ve takip edilebilirliğe hiç bu kadar yakın olmadınız.
1
Üretme
Pazarlama ve sunuma dair her detayın analiz ve raporlamalar ile süreç takibini yapmaktayız. Doğru zamanda doğru yerde olması gereken ürün ve tanıtımlar için planlamalar yapmak ve süreç yönetimine hakim olmaktayız.
2
Çözüm
Yapılan planlar neticesinde çıkarılan yol haritasının sapmaya uğramadan hedef sonuca ulaştıracak şekilde uygulamasını yapmaktayız. Gerekli olan ekip ve ekipmanların organizasyon ve eğitimlerini sağlamaktayız.
3
Raporlama
Plan öncesindeki ve sonrakindeki etkinlik analizlerinin, ürünlerin çeşit, stok ve karlılık bazında ilk durum ve son durum analizlerinin, müşteri ürün ilgi analizlerinin süreç içerisinde ve süreç sonunda raporlamasını yapmaktayız.

Hedefleriniz İçin Doğru Hizmetler Sunuyoruz

Merchandising ve Doğrudan Pazarlama hizmetini alma amacınız olan doğru planlama ve karlılık hedeflerinizi en üst seviyede elde etmeniz için sektöre göre en doğru çözümleri üretiyoruz.
Üreticilerin ya da firmaların, verimliliğini arttırmak için yapılması gereken ilk şey nitelikli insanların sayısını arttırmak olacaktır. Personellerin niteliği, doğru işe doğru kişinin seçilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.
İnsan kaynakları için eğitimin amacı; çalışanların işletme içerisinde sahip oldukları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için mesleki bilgilerini geliştirmek, düşünce yapılarına farklılık katmak, rasyonel karar alma gücüne destek olmak, davranış ve tutumlarını etkilemek, alışkanlık ve anlayışlarına katkı yapmayı sağlayan faaliyetler olarak adlandırılmaktadır.
İnsan kaynakları birimlerinin asıl görevi olan organizasyon ve planlama faaliyetlerini kanalize olabilmelerini sağlamak için günümüzde bordrolama işlerinin yürütülmesi işi, uzman firmalar aracılığı ile yürütülmektedir.
Route Optimizasyonu ve Raporlama hizmetinin temel olarak görevi; merchandising hizmeti kapsamında sunulan tüm aktivitelerin malzeme ve personel açısından lojistiğini sağlamaktır.
Tanzim-teşhirin genel olarak belirttiği bazı odak noktalar vardır. Bunların başında, bir malın satın alınabilmesi için öncelikle o malın satış noktasında bulunması gerekir ilkesi yer alır.
Tadım Aktiviteleri, ürün ve marka bilinirliliğini arttırmak, dönemsel satışların hareketliliğini yükseltmek amacıyla, müşteriye ürünü birebir beğendirerek satın almaya yöneltmeyi amaçlamaktadır.
Markayı farklı alanlarda tanıtmak ya da dönemsel olarak ön plana çıkarılmak istenen ürün için satış destek aktivitelerinden yararlanılmaktadır.
Point of Purchase (satın alma noktası) yani P.O.P, tüketicinin marka ve ürün seçimi yaptığı son noktada yani satın alma noktasında satış gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerin tamamıdır.