İnsan kaynakları için eğitimin amacı; çalışanların işletme içerisinde sahip oldukları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için mesleki bilgilerini geliştirmek, düşünce yapılarına farklılık katmak, rasyonel karar alma gücüne destek olmak, davranış ve tutumlarını etkilemek, alışkanlık ve anlayışlarına katkı yapmayı sağlayan faaliyetler olarak adlandırılmaktadır. 


Personel eğitimleri kurum açısından, çalışan- işveren arasında iyi ilişkilerin gelişmesini sağlamak, çalışanların verimliliğini arttırmak, yönetim, üretim ve personel maliyetlerini düşürmek, çalışanların karar verme ve sorun çözme yeteneğini arttırmak, çalışanlar arası iletişimi sağlamak gibi avantajlar sunar. İşe yeni alım sürecinde verilen eğitimler iş tanımlarının belirlenmesi ile başlar sonraki etapta her iş tanımı için zorunlu ve seçmeli eğitimler ataması yapılarak devam eder.  Her çalışan için bir veya birden fazla iş tanımı ataması yapılır. Bu sayede hızlı ve kolay güncellenebilen bir sistem sağlanmış olur. Yapılan eğitimlerin eğitim yeri, eğitmenlerin bilgileri, eğitimin bütçesi, eğitimin tarih ve saati bilgileri kayıt altına alınır. Eğitime katılan çalışanlar seçilir. Eğitmen puanı, eğitimin içeriği ve eğitimin yeri ile ilgili değerlendirme sonuçları bu kayıt altına alınan bilgilere eklenebilir.


Pro Tanıtım tarafından seçilmiş olan personelin eğitimleri, eğitim sonundaki sınavlarının değerlendirilmesi,  bütün eğitim süreci ile ilgili gelişmeleri üstleniyoruz. Geliştirmiş olduğumuz uzaktan eğitim hizmeti (UZEM) aracılığıyla, online sınav ve eğitim süreci ile ilgili aşamalarının tamamının bilgilerini veriyoruz. Firmalardan gelebilecek talepler doğrultusunda ayrıca programın içinde farklı bir sınav kısmı ya da bilgi kısmı oluşturabiliyoruz. Bunun sayesinde hali hazırda devam eden bir personel eğitiminde iken dahi hızlıca sisteme dahil edilen bir sistem oluşturuluyor. Hızlı bir şekilde işe dahil olacak olan personelin kendine güven ve başarma duygusunun geliştirilmesi, iletişim yeteneğinin ve önderlik bilgisinin arttırılması, iş tatmininin yükseltilmesi, amaçların gerçekleştirilmesi kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesi, yeni sorumluluklar alma isteğinin arttırılması yüklemeleri ile beraber donanımlı ve yetkin çalışanlar olarak hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak Çalışanlarımıza İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Hijyeni, Temel Merchandising Eğitimi, İş Disiplini ve Motivasyon Eğitimi vererek iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde kullanıyoruz.