Üreticilerin ya da firmaların, verimliliğini arttırmak için yapılması gereken ilk şey nitelikli insanların sayısını arttırmak olacaktır. Personellerin niteliği, doğru işe, doğru kişinin seçilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.


Pro Tanıtım sizlere doğru işte, doğru zamanda, doğru şekilde konumlandırılmış personel temini, personel eğitimi ve gerekli zamanlarda ihtiyaçlarınızı karşılayacak personel havuzu oluşturmaktadır. Verimliliği arttıracak etkinlik zamanlarının dışında, firmaların insan kaynaklarını verimli ve etkin biçimde yönetebilmeleri, çalışanlarından en üst seviyede yararlanabilmeleri için gerekli olan organizasyonun ve eğitimin oluşturulmasını sağlamaktayız.

İnsan kaynakları danışmanlarımız, firma ve marka kimliğine uygun olarak ihtiyaçların doğru şekilde analizini yapmak ve bu ihtiyaçlara en uygun personel çözümlerini üretmek konusunda deneyimlidir. Etkinlikler kapsamındaki hedef görevler için gerekli olan tüm teknik ve gizli gereksinimlerin tespitini sağlamak, tespitlerin raporlanması neticesinde ihtiyacınıza özel çözümler geliştirmektedir. Satış ve satışı destekleyen tüm etkinlik ve iç çalışmalar sırasında, personelde olması gereken donanımın sağlanması için eğitimler ve bu eğitimlerin tüm sahalardaki uygulama şekilleri hakkında çalışmalar tarafımızdan yapılmaktadır.


Pro Tanıtım, markanız için seçeceği personelleri sadece öz geçmişlerine bakarak değil, işin tamamı hakkındaki yeterlilik ve geliştirilecek yetenekler bazında en iyi aday kimliğine uygun standartlardan seçmektedir.


Firmaların rekabet güçlerinin artmasında ve bu artışın sürdürülebilirliğinde çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Çalışan memnuniyeti aynı zamanda müşteri memnuniyetinin artmasına da sebebiyet vereceğinden çalışan katılımlı aktiviteler ile motivasyonlar yükselecektir. Nitelikli ve yetişmiş çalışanları elde tutmanın, onların memnuniyetinin aynı zamanda müşteri memnuniyeti ile ortak bir diyagramda yükseldiğinin bilincinde olan insan kaynakları yönetimi ekibimiz sizler için, firma içinde çalışan bağlılığı ve uyum ölçümlendirmelerini yapmaktadır. Sonuçlar neticesinde memnun olunmayan alanlar ve sorunlar belirlenir, çalışan katkısını arttıracak çözümler, çalışanlarında işbirliği ile tespit edilir. Tespit edilen alanlarla ilgili iyileştirme yöntemleri ve sektör kıyaslamaları neticesinde izlenmesi gereken akış belirlenir.


Pro Tanıtım olarak müşteri aday profilini en doğru şekilde analiz ederek, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda uygun adayların ve bu adayların raporlarının en kısa sürede sunulmasını sağlamaktayız. Markanızın tanıtımı ve sürekliliği için kazandırılması gereken tüm yetkinliklerin, sizi firmanızda ya da sahada temsil edecek olan personellerden geçtiğini bilen, konusunda uzman insan kaynakları danışmanlarımız, personel havuzundan sizinle çalışmak için sabırsızlıkla bekleyen personellerimiz ile sizler için en doğru zamanda en doğru adaylarla en mükemmel sonuçlar için çalışmakta olacaklardır.