İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

13 Temmuz 2020
_nsan_Kaynaklar_Y_netimi_Nedir

İnsan kaynakları yönetimi, işletme içerisinde insanları istihdam etme, mevcut çalışanların verimliliğini arttırma, gerektiği takdirde eğitimler düzenleme ve onları korumak adına oluşturulan çalışma birimidir. Geçtiğimiz 20 senede büyük değişikliklere uğrayan insan kaynakları yönetiminin önemi giderek artmaktadır. Eskiden daha çok çalışanların bordrolarını işleme, şirket içi etkinlik düzenleme ve formların doğru olarak doldurulduğundan emin olma görevini üstlenen insan kaynakları yönetimi, günümüzde şirketler için çok daha önemli bir pozisyona yerleşmiştir. İnsan kaynaklarının görevleri çalışanların sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamalar geliştirmeyi kapsamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İşe Yarar?

İnsan kaynakları yönetimi, temelde üç ana görev ve bunların alt dalı olan çok sayıda sorumluluğu üstlenir. Bunlardan ilki ve en önemlisi istihdam etmedir. İnsan kaynakları, işletme için en uygun çalışanı adaylar arasından seçer. İstihdamı performans ve personel yönetimi izlemektedir.

1)     İstihdam Etme

İstihdam etme, insan kaynaklarının birincil görevidir. İşletmenin verimliliğini arttıracak, boş pozisyonu en iyi şekilde icra edecek ve çalışma ortamına uyum sağlayacak çalışanların doğru şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bir işletme, birbirine bağlı halkalardan oluştuğu için unvanı ne olursa olsun her çalışanın sağladığı özellikler ve işletmeye olan katkısı kendi çapında fark yaratacaktır.

2)     Personel Yönetimi

Personel yönetimi, daha çok teknik işlemleri kapsamaktadır. Çalışanların maaş ve avanslarının yönetilmesi, izin takvimlerinin hazırlanması, bordrolama, özlük bilgilerinin tutulması ve mazeret izinleri başta olmak üzere yapılan çalışmaları ifade eder. İnsan kaynaklarının öteki yüzü olarak da görülen bu alan, profesyonellik gerektirmektedir.

3)     Performans Yönetimi

İnsan kaynaklarının görevi, istihdam ile sonlanmaz. Aynı zamanda iş yerinde sağlanan uyum ve ortak çalışma ortamı gözlemlenmeli ve doğru şekilde değerlendirilmelidir. İşe alınan çalışanın verimliliğinin takip edilmesi, bütün içerisindeki uyumun kontrolün sağlanması ve daha konforlu bir çalışma ortamının oluşturulması için insan kaynakları devreye girmelidir. Tüm bu işlemlerin değerlendirilmesi ve çalışanların verimliliğinin arttırılması üzerine çalışmalar düzenlenmesi gerekmektedir. Anketler hazırlama, etkinlikleri organize etme, seminer ya da konferanslar gerçekleştirme insan kaynaklarının diğer görevleri arasındadır.