İşletmelerde Eğitim ve Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?

08 Aralık 2020
isletmelerde_egitim_ve_egitim_araclari_nasil_yapilir

Büyük ya da küçük her işletmede eğitim süreci hem çalışanların hem de işletmenin performansı açısından çok önemlidir. Personel eğitimine önem veren işletmeler çalışanlarına ne kadar yatırım yaparsa rakiplerine o oranda fark atacaktır.

Personel eğitimini sadece personel eğitimi olarak düşünmek yanlış olur. Profesyonel insan kaynakları yaklaşımı bu süreci işletmenin geneli için geniş bir yaklaşım olarak ele alır. Sektöründe güçlü olan ve buna güvenerek eğitim politikasına nem vermeyen işletmeler değişime ayak uyduramaz. Buna bağlı olarak imajını, rekabet üstünlüklerini, kazançlarını ve müşterilerini yavaş yavaş kaybetmeye başlalar.

Bir işletmenin geleceğe yönelik yatırım yapabilmesi için öncelikle öğrenen bir organizasyon olmayı başarması gerekiyor. Bir işletmede görev yapan çalışanlar bilgilerini ne kadar hızlı ve etkili güncelleyebiliyorsa işletmenin geleceği o oranda parlaktır. Bu da insan kaynakları tarafından eğitim ihtiyaç analizinin doğru şekilde yapılarak işletmelerin eğitimlerinin planlanmasında yatıyor.

Eğitim İhtiyaç Analizi Aşamaları

Eğitim ihtiyaç analizi, bir işletmenin mevcut durumu ile gelmek istediği noktadaki farkı ortaya koymak amacıyla yapılan araştırmadır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

1.      Sektör Analizlerinin Yapılması

Bir işletmede eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için öncelikle sektörün yakından tanınması ve sektörde popüler olan trendlerin bilinmesi gerekiyor. Bunun için insan kaynakları öncelikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki trendleri belirleyecek analizler yapar.

2.      Rakip Analizlerinin Yapılması

Personel eğitim planları için rakiplerin de araştırılması gerekiyor. Rakiplerin öne çıkan yanları ve personellerine verdikleri eğitimlerle ilgili detaylı bir araştırma yapılmalıdır.

3.      Problemlerin Belirlenmesi

Bir eğitim ihtiyaç analizinde öncelikle işletmedeki mevcut problemlerin belirlenmesi gerekiyor. Bunun için işletmeyi detaylı olarak tanımak gerekiyor. Daha sonra performans açıklarına yönelik analizler yapılıyor ve bireylerin performansı ölçülüyor. Bu süreçte hedefler de belirlenmektedir. Böylece ulaşılmak istenen sonuca bakılır.

4.      Verilerin Toplanması

İnsan kaynakları departmanının başarılı bir eğitim takvimi ve planı yapabilmesi için işletmeyi tanıması gerekir. Mevcut problemler belirlendikten sonra bu probleme yol açabilecek nedenler belirlenir. Bunun için de belirli veriler takip edilmelidir. Veri analizi sırasında iş sırasında personellerin gözlenmesi, personel anketlerini uygulanması, mülakatlar yapılması, işletmeyle ilgili dokümanların gözden geçirilmesi vardır.

5.      Verileri Değerlendirme ve Çözüm Önerileri

Elde edilen veriler profesyonel bir şekilde analiz edilmelidir.  Elde edilen veriler incelenerek işletmenin eğitim ihtiyaçları konusunda fikir edinilebilir. Personellerden alınan verilerle birlikte tavsiyeler verilebilir ve çözüm önerileri oluşturulabilir.

6.      Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme

Son aşamada işletmenin hedeflerini ve personellerin durumunu dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli eğitim ihtiyaçları belirlenir. Eğitim ihtiyaç analizi sürecinde personellerin bireysel olarak ve pozisyonlar bazında da belirlemeler yapılır. Bu konuda örgüt analizi,  iş analizi ve kişi analizi sonrasında işletmenin ihtiyacı olan eğitim ihtiyaçları ortaya koyulabilir.

Detaylı bilgi ve hizmetlerimizi için https://www.protanitim.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.