Plansız Satın Alma Davranışı Nedir?

07 Eylül 2020
Plans_z_Sat_n_Alma_Davran_Nedir

Plansız satın alma davranışı, tüketicilerin bir plana bağlı olmadan bir anda ortaya çıkan bir güdü ile gerçekleştirdiği satın alma işlemidir. Yani tüketiciler bir ürüne karşı ani bir tepki geliştirerek o ürünü hızlı bir şekilde satın almaya karar verir.  Satın alma davranışı tüketicilerin geliştirdiği duygusal tepkiler sonucunda ortaya çıkar. Bu yüzden birçok işletme plansız satın almaya teşvik edecek pazarlama stratejiler geliştirir. Bu stratejilerde duygusal bileşenleri harekete geçirerek tüketiciyi etkilemeye odaklanılır.

İşletmeler tüketicilerin davranışlarını analiz ederek hangi ürünü nasıl, neden, nereden satın aldığına bakabilirler.  Bir işletmenin tüketicilerin ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için onları tanıması gerekiyor.  Ürün ve hizmetlerinizi tüketicilerin satın alması için sizler de başarılı bir duyusal hareket oluşturabilirsiniz.

Plansız Satın Alma Davranışını Harekete Geçirme Stratejisi

Ürünlerinizden elde ettiğiniz gelirleri arttırmak için plansız satın alma davranışı harekete geçirecek bazı stratejilere ihtiyacınız vardır. İnsanların bir ürünü plansız olarak satın alabilmesi için gelir durumu, cinsiyet, eğitim seviyesi, çalışma durumu, kredi kartı limiti ve anlık psikolojik durum gibi birçok etken dikkate alınır. İnsanlar rasyonel ya da ekonomik olarak değil, tamamen anlık bir ihtiyaçla plansız olarak bir ürünü almaya karar verebilir.

Marketlerde en çok kullanılan plansız satın alma stratejisi kasa önü stantlarıdır. Müşteriler kasada beklerden önünde yer alan ürünleri de inceler ve karar vermek için kısa bir zamanı olduğundan derinlemesine düşünemez ve ürünlerinizi satın alabilir. Birçok market belli ürünlerinin satışını hızlandırmak ya da tüketicilerin tanımasını sağlamak için kasanın önünde kısa sürede tüketicileri ikna etmeye çalışır.

Plansız Satın Almada Tüketici Rolü

Plansız satın alma davranışı için tüketici rolü de dikkate alınmalıdır. Özellikle cinsiyet çok önemli bir unsurdur. Kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre daha plansız satın alma davranışına daha yatkındır. Kadınlar alışverişten keyif aldıkları için dürtülerini harekete geçirmek çok kolaydır. Doğru stratejiyle kadınlara ürünlerinizi kolayca plansız şekilde satabilirsiniz. İşletmeler son zamanlarda özellikle kadınlara çapraz satış stratejisi sayesinde ürünlerini plansız bir şekilde kolayca aldırabiliyorlar. Detaylı bilgi için https://www.protanitim.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.