Satın Alma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

09 Eylül 2021
satin_alma_uzmani_nedir_ne_is_yapar

Satın alma uzmanı, içerisinde çalıştığı şirket ya da firma kapsamında satın alma departmanında yer alan, satışının olması gereken malzeme, satın alınması gereken ürün veya hizmetler ile ilgili piyasa araştırmalarını yapan, görüşmelere katılan ve satın alma sürecini genel olarak organize eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Satın Alma Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Satın alma departmanında sürdürülen faaliyetlerin hepsinden sorumu tutulan satın alma uzmanının genel olarak görev ve sorumlulukları şunlardan oluşmaktadır:

 • Satın alma süreçleri ile alakalı olarak kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanması
 • İşlem dosyalarının hazırlanması
 • Şirket içi ihale komisyonunun oluşturulması
 • İhale ile ilgili süreçlerin takip edilmesi
 • Satın alınan ürün veya hizmetin ilgili birimlere teslimatının yapılması
 • Alınan hizmetlerin kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi
 • Sipariş edilen ürünlerin uygun olmasına özen gösterilmesi
 • Satın alma alanıyla ilgili komisyon kararlarının hazırlanması
 • İşlemlerin zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması
 • Firma gereksinimlerinin maliyet ve performans açısından değerlendirilmesi
 • Şirket birimleri ile ilgili olarak evrak ve dokümasyon hazırlanması

Tüm bu görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olan satın alma uzmanı, firmaların satın alma departmanlarında yer alan ve neticesinde firmaların çok daha hızlı, sistemli ve kararlı bir ilerleme almasında sorumludur.

Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur?

Satın alma uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin üniversitelerin ilgili önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Satış ve Pazarlama, İktisat, İşletme gibi bölümlerden mezun olan kişiler çeşitli firma ya da kurumlarda satın alma uzmanı olarak görev yapabilir.

Satın Alma Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Satın alma uzmanı olarak görev yapan kişilerin çoğu üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren çeşitli bölümlerinden mezun oldukları bilinir. Buna göre satın alma uzmanı olarak görev yapmak için üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İktisat, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve İşletme gibi lisans bölümlerinden mezun olmak gerekir. Yapılan araştırmalara göre firmalarda satış alma uzmanı olarak görev yapanların büyük bir kesimi bu bölümlerden mezun olmuştur.

Satın Alma Uzmanı Hangi Yetkinliklere Sahip Olmalıdır?

Satın alma uzmanının sahip olması gereken nitelikler de bulunmalıdır. Buna göre satın alma uzmanlarında ilk olarak aranan yetkinlikler şunlardan oluşmaktadır:

 • Finansal kaynak yönetim konusunda deneyimli
 • Zaman yönetimini yapabilmesi
 • Stratejik düşünce yapısına sahip olması
 • Piyasa analizini iyi yapabilmesi
 • Tedarikçi ilişkileri yönetme becerisine sahip olma
 • Takım ile çalışabilme
 • İletişim becerisi yüksek olma

Bu gibi yetkinlikler satış alma uzmanlarının firma içerisinde işlerini daha iyi yapması, süreci daha iyi şekilde kontrol altına alması ve firmanın pazar noktasındaki durumlarını da daha iyi analiz etmesi açısından önemli olan yetkinliklerdir. Bu yetkinliklere sahip olan kişiler satış alma uzmanı görevini başarıyla yerine getireceklerdir.

Satın Alma Uzmanı Hangi Sektörlerde Çalışabilir?

Satın alma uzmanları genel olarka özel şirketlerin hemen hepsinde çalışabilir. Şirketlerin piyasadaki hedeflerini tutturması ve daha fazla geniş alana yayılması için çeşitli departmanlara ve bu departmanları yürütecek olan kalifiyeli elemanlara ihtiyaçları vardır. Satın alma departmanı için en iyi aday ise satın alma uzmanlarıdır. Satın alma uzmanları işletme malzemelerinin envanterini ve alım süreçlerini denetleyen kişilerdir. Buna göre satın alma uzmanları daha çok şu sektörlerde iş bulabilir.

 • Otomotiv
 • Sağlık
 • Tekstil
 • Yapı

Kurumsal firmaların pazarlama konusunda daha iyi destekler alması, doğrudan pazarlama için gerekli olan satın alma işlemlerini daha iyi gerçekleştirmesi için Pro Tanıtım ile iletişime geçmesi gerekir. Böylelikle daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş süreci içerisine girilerek etkili satışlar için destekler alınır ve kaliteli çözümler de üretilebilir.

Detaylı bilgi için https://www.protanitim.com/hizmetlerimizsayfasındaki hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.