Satış Destek Uzmanı Ne İş Yapar?

02 Nisan 2021
satis_destek_uzmani_ne_is_yapar

Satış destek uzmanı özel bir şirkette veya bankada bulunan oldukça kritik bir pozisyonu ifade eder. Bu nedenle eğer bu mesleği yapma gibi bir hedefiniz bulunuyorsa öncelikle yeteneklerinizi ve işin tanımını bilmelisiniz.

Buna göre satış destek uzmanı ne iş yapar, diye baktığımızda banka veya şirkette;

 • Bir projenin tam anlamı ile gerçekleştirilebilmesi konusundaki durum takibini yapar.

 • Müşterilerin ürünü tanımasını sağlar.

 • Tedarik noktasındaki işlemleri takip eder.

 • Dönem olarak şirkette belirlenen hedef noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili taktikleri takip eder.

Ana hatları ile bu şekilde görev tanımı bulunsa da daha fazla konuda yetki sahibi kişidir. 

Bu nedenle şirket içerisinde çok sayıda konuda destek sağlayarak bu birimdeki sürecin pek çok aşamasını daha da kolay bir hale getirmeye yardımcı olurlar.

Satış Destek Uzmanlığı

Satış destek uzmanı, firmaların satış işlemleri esnasındaki A’dan Z’ye her türlü basamakta yardımcı olan kişidir.

Bu mesleği icra eden kişiler genel olarak;

 • İktisat

 • Bilgisayar programlama

 • İşletme

 • Uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin mezunlarıdır.

Satış destek uzmanı ne iş yapar, sorusuna mesleği icra eden kişilerin görev ve sorumluluklarını daha ayrıntılı belirtmek gerekirse:

 • Müşterilere ürün tanıtımı veya hizmetin tanıtımını yapmak

 • Satış miktarını arttırma konusunda satış taktiklerinin güncel kalmasını sağlamak

 • Ofisin düzenini sağlamak 

 • Firmanın malzemelerinin takibini, çalışmalardaki noksan kısımları tespit etmek ve bu eksiklikleri tamamlama

 • Birlikte iş birliği yapan firmaların iletişim kurması gerektiği durumlarda işleyişin olması gerektiği gibi ilerletilmesinden sorumlu olmak

 • Firmanın yaptığı toplantıları kayıt altına almak

 • Gerekli bir durum ortaya çıktığında acil toplantı düzenleyerek katılımı sağlanması gereken kişileri durumdan haberdar etmek

 • Ürün depolarını kontrol ederek, herhangi bir siparişin bekleme durumunda kaldığını fark ettiğinde işlemi hızlandırmak ve sonuçlandırmak

 • Firmalar arasında yapılması gereken sevkiyat durumunun ortaya çıkması halinde süreci hızlandırmak

 • Müşteri ile firma arasındaki ilişkiyi güçlendirmek

 • Firmaya ulaşan ve yanıt verilen her türlü siparişin bilgisini kayıt altına almak

 • Firmaya giren çıkan malların kontrolünü yaparak bunları kayıt altına almak

 • Satış biriminin faaliyetlerini yönlendirerek belirlenen stratejilere uygun davranılıp davranılmadığını kontrol etmek

 • Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ederek gerekli durumlarda yön değiştirmeye açık olmak ve yeni bir proje üretm

 • Firmada yapılan toplantıların sonucunda alınan kararların ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamak şeklindedir.

Satış destek aktiviteleri konusunda daha detaylı bilgi edinmek için https://www.protanitim.com/satis-destek-aktiviteleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.