Satış Destek Uzmanı Nedir?

20 Nisan 2020
Sat_Destek_Uzman_Nedir_986x753

Satış destek uzmanı, bir kurumun satış hedeflerini gerçekleştirme amacı ile performansını takip ederek, dönemsel olarak strateji belirleyip, işletme satışlarını artırmak amaçlı çalışmalar yapan personellere verilen isimdir. Satış destek uzmanlarının genelde en çok mezun olduğu 3 üniversite; Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. Satış destek uzmanlığını yapan insanların % 15’i bu üniversitelerden mezun olmuş kişilerden oluşur.

-       Satış destek uzmanı olan kişilerin okudukları bölümler çoğunlukla şöyledir: dış ticaret, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgisayar teknolojisi ve programlama.

-       Satış destek uzmanlarının en çok çalıştıkları sektörler şunlardır: bilişim sektörü, otomotiv sektörü, telekomünikasyon sektörü, yapı sektörü ve kimya sektörü.

-       Satış destek uzmanları çoğunlukla şu departmanlarda çalışırlar: müşteri ilişkileri departmanı, operasyon bölümü, hizmet bölümü, pazarlama bölümü ve satış bölümü.

Satış Destek Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Satış destek uzmanı, işletmenin satışlarını artırmak amacıyla çalışan ve işletme stratejilerini buna göre yenileyen, bu hedef doğrultusunda çalışan kişidir. Satış destek uzmanının görevleri aşağıda listelenmiştir.

§  Çalıştığı iş yerinin tüm şubelerinin performanslarını takip eder.

§  Çalıştığı işletmenin birlikte çalıştığı tüm iş yerlerindeki müşterilere ürün ve hizmet tanıtımını gerçekleştirir.

§  Satış artırma amacıyla işletmenin dönemsel stratejilerini yeniler ya da belirler.

§  İşletmedeki ofis düzeninden sorumludur.

§  İşletmenin prosedürlerine göre yapılacak çalışmaları tamamlar, eksikler varsa malzemeleri hemen aldırıp bitirmeye çalışır.

§  Çalıştığı iş yerinin iletişim kurduğu tüm işletmelerin müşterileri ile uygun yer ve zamanda iletişim kurarak işlerin doğru ilerlemesini sağlar.

§  İşletmede yapılan toplantıların kaydını tutmak ve gerektiğinde yapılacak acil bir toplantıda bunu tüm çalışanlara bildirmek.

§  İşletmenin ürün yerindeki depolamasına bakmak, durumu kontrol etmek ve bekleyen sipariş varsa onların bitirilmesini hızlı bir şekilde hemen sağlamak.

§  İşletmede bir ürünün sevkiyatı, başka bir işletmeye gönderilmesi işlemi hemen yapılacaksa bu durum ile ilgilenmek ve sevkiyatın hızlıca gerçekleşmesini sağlamak.

§  İşletme ve müşterileri arasındaki iletişim tüm işlemler için en önemli faktördür. Bu iletişimin hızlı bir şekilde olmasını ve iyi ilerlemesini takip eder.

§  İşletmeye gelen siparişlerin ve giden siparişlerin bilgisinin hepsini bilgisayara girer.

§  İşletmeye gelen malların ve işletmeden giden malların kontrolünü kağıt üzerinde yapar ve bilgisayar ortamında da bu işlemlerin hepsini kontrol eder.

§  İşletmenin satış birimindeki çalışmaları yönlendirir, hedefleri kontrol eder ve yeni projeler uygulayarak satışları çoğaltır.

§  İş yerindeki toplantılarda belirli kararlar alınır ve değişiklikler yapılır. Alınan bu yeni kararları ve değiştirilen uygulamaları tüm işletme çalışanlarına iletmek satış destek uzmanının en önemli görevlerindendir.

Tüm bilgiler ve detaylar için bkz: https://www.protanitim.com/satis-destek-aktiviteleri