Satış ve Operasyon Planlama Nedir?

20 Temmuz 2020
Sat_ve_Operasyon_Planlama_Nedir

Satış ve operasyon planlama, genel olarak bir şirkette arz ve talep dengelerinin sağlanması amacıyla yürütülen bir süreçtir. Yapılacak satışların ön görülebilir ayrıntılı tahminlerinin oluşturulması hedeflenerek kuruluşlar arası iş birliği sağlanır. Şirketin genel hedeflerine bağlı olarak çeşitli periyotlarda (aylık, üç aylık, yıllık vs.) gerçekleştirilir. Satış ve operasyon planlamanın en önemli amaçları şirket karlılığını sağlamak, şirket içi şeffaflığı arttırmak, departmanlar ve birimler arasını koordine etmek, arz ve talep dengesini sağlamak şeklinde sıralanabilir. Genel itibarıyla satış ve işletme planlaması, işletme fonksiyonları arasında koordine edilir. Yani özet geçilecek olursa, satış ve operasyon planlama süreci; tahmin, talep, arz planlaması ve yönetici incelemesi şeklinde sırasıyla ilerleme gösterir.

Satış ve Operasyon Planlama Süreci

Yukarıda da belirttiğimiz gibi satış ve operasyon planlama süreci adım adım ilerler. Genel itibarıyla tahmin ve planlama ekseninde dönen süreç, şirkete, ürünlerine ve sektöre göre değişiklik gösterebilmektedir.

1.      Tahmin

Sürecin ilk aşaması olan tahmin aşamasında, önceden yapılmış olan satışlarla ilgili veriler toplanır ve gelecek satışlarla ilgili tahmin yürütülür. Tahmin yürütülürken satışı etkileyebilecek tüm iç ve dış faktörler göz önünde bulundurulur. Sektör rekabeti, genel sektör analizi, müşteri potansiyeli şeklinde sayılabilecek bu faktörler, belirlenecek yöntem ve analizler için önem arz eder.

2.      Talep Planlama

Sürecin aşamalarından biri olan talep planlama aşaması, işlevler arası iş birliği söz konusu olduğunda devreye girer. Satış tahminleri analiz edilir ve yapılan bu tahminlere göre envanter ya da müşteri politikalarında değişikliğe gidilir.

3.      Tedarik Planlaması

Sürecin önemli aşamalarından biri olan tedarik planlaması aşamasında, makineler veya tedarikçiler üzerinde herhangi bir kısıtlama olup olmadığı denetlenir ve bu denetleme sonuçları da baz alınarak kısıtlama oluşturabilecek eksenler de göz önüne alınır ve bir arz planlaması oluşturulur.

Satış ve Operasyon Planlamanın Sağladığı Faydalar

·        Satış, stok ve planlama gibi tüm süreçlerin sistemli ve birbirleriyle bütünleşmiş bir biçimde ilerlemesini sağlar

·        Gelecekte oluşabilecek değişimleri ve problemleri öngörerek soruların önceden çözümünü sağlar

·        Çok kaynağa sahip ve büyük verileri bir araya getirerek bu verilerin analizlerinin yapılmasını sağlar.

Siz de Pro Tanıtım’ın satış ve operasyon planlama hizmeti hakkında bilgi ve destek almak için https://www.protanitim.com/satis-destek-aktiviteleriadresini ziyaret edebilirsiniz.