Satış noktasında yani bir diğer bakış açısıyla müşteri ile ürünün karşı karşıya kaldığı noktada talep yaratmanın ve talep geliştirmenin 4 önemli fonksiyonundan biri olan tanzim teşhir, satışların artmasını sağlamak ve pazarda ürünlerin tanınabilirliğini sağlayarak müşteriler tarafından tercih edilmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.


Tanzim teşhir konusunda genel olarak bazı odak noktalar vardır. Bunların başında, bir malın satın alınabilmesi için öncelikle o malın satış noktasında bulunması gerekir ilkesi yer alır. Satış noktasında bulunan ürünün müşteri tarafından görülebilir ve gördüğü şeyi tercih edebilir nitelikte konumlandırılmış olması gerekir. Satış noktalarında (hipermarket, süpermarket, mağaza ve market gibi yerlerde) son tüketiciye ulaşmak için yapılan ve satışı arttırmayı amaçlayan her türlü iletişim yeteneği ve dikkat çekici aktivitelerin tamamı tanzim teşhirin bizzat tanımını oluşturmaktadır. 

Tanımın da içinden anlaşılacağı üzere satış noktasında ‘anlık satın alma güdüsü’ ile alışveriş yapılan yerlerde, müşterinin etkilenmesini sağlamak, müşterinin bu etki ile ürüne yönlenmesine katkıda bulunmak, bu ürünün satın alınmasına dair nihai kararı verdirme çalışmalarının bütünü tanzim teşhir amaçlarıdır. Bu bütünü ortak paydada birleştiren tek çözüm işlemi ise satış noktasında ki hareketliliğe göre ürünün en uygun yerde, en uygun durumda ve müşterinin ilgisini çekecek şekilde sergilenmesi işinin yapılması gereklidir. Penetrasyon yani bulundurma işleminin maksimum düzeyde yapılıyor olması nihai alıcıya direkt ulaşmayı kolaylaştıracak en etkinlik yöntemdir. Ürünlerin raflarda bulunması gereken yerler, arasındaki pay, ürünün çeşitliliği gibi satışı arttırmaya yönelik tüm etkiler bir arada olur ise penetrasyon tam olarak sağlanmış oluyor.

  • Tüketicinin satın alma kararını olumlu yönde etkilemek
  • Rekabette avantaj sağlamak
  • Sürdürülebilir marka imajı yaratmak
  • Stokların kontrol edilmesini sağlamak ve dönüş oranını arttırmak
  • Tüketicinin satış noktasına ilgisini çekip ürünün hatırlatarak marka bağlılığı oluşturmak, bu sayede alışverişi kolaylaştırıp sonucu satışına çevirmek
  • Metrekare başına düşen brüt karı arttırmak ve metrekare başına satış cirosunu arttırmak

Yukarıda bahsi geçen maddelerden bir ya da birkaçını gerçekleştirmek için tanzim teşhir yöntemi kullanılmaktadır. Anlık satın alma güdüsü ile satın almanın gerçekleştirmesi, marka bağlılığı yaratmak ve nihai alıcıya hızlı bir şekilde odaklanmak amaçlarının tamamına, tanzim teşhir hizmetiyle ulaşılabilmektedir.