Tanzim Teşhir Nedir?

19 Aralık 2019
1510056849

 

Herhangi bir satış noktasında en son tüketiciye yönelik olarak gerçekleştirilen satışları artırmak amacıyla yapılan çalışmalara tanzim teşhir denir. Bu aktiviteler gerçekleştirilirken her türlü iletişim aracı kullanılmaktadır. Satış noktalarının yanı sıra alışveriş merkezlerindeki müşterileri yönlendirme, etkileme ve ürünleri satın almaya yönelik kararını değiştirme aşamasını yöneten çalışmalara da tanzim teşhir adı verilmektedir. 

 

Tanzim Teşhir Faaliyetleri Nelerdir? 

Satışı yapılmak istenen ürünlerin dikkat çekecek şekilde sergilenmesi faaliyetiyle başlayan bu süreç müşteri geliştirme, sipariş alma ve dağıtım aşamalarıyla devam eder. 

 

Dağıtım Aşaması: Doğru miktardaki ürünün doğru zamanda ve doğru şekilde satış noktalarına teslim edilmesini ifade eder. 

 

Sipariş Alma Aşaması: Satış noktasında yer alan stokların sayılması ve eksik ürünlerin tespit edilerek tamamlanmasıdır. 

 

Müşteri Geliştirme Aşaması: Hedeflenen satışların raf ve pazar paylarının artırılması için yapılan çalışmalardır. Ayrıca bu aşamada kârlılık amacı ön plandadır. 

 

Tanzim Teşhir Yönteminin Önemi 

 

Pro Tanıtım olarak tanzim teşhir nedir sorusuna ve faaliyetlerine yönelik bu bilgileri paylaştıktan sonra, işlemin mantığını da aktarmamız gerekir. Bu uygulamanın mantığında görülmeyen malın satılamayacağı, bulunmayan malın ise görülemeyeceği vardır. Yani ürünün müşteriler tarafından satın alınmasını sağlamak için ürünün satış noktasında eksiksiz olarak bulunması şarttır. Ayrıca bu durum tek başına satış için yeterli olmamakla beraber ürünün müşteri tarafından fark edilebilir olması gerekecektir. 

 

Satışı gerçekleştirilmesi gereken ürünlerin satın alınması için tüm alternatifler de müşterilerle paylaşılmalıdır. Uygulamada yaygınlık – bulundurma anlamına gelen bu sürecin en önemli amacı, markanın tanınırlığını sağlamak ve yüksek oranda kârlılık düzeyine ulaşmaktır. Öte yandan satış noktasında müşteriyle karşılaşıldığında talebi oluşturmak ve talebi karşılamak gibi iki önemli aktivite bulunmaktadır. Firmaların satış organizasyonlarında bu nedenlerden dolayı tanzim teşhir uygulamasının her zaman önemli olduğu unutulmamalıdır. 

 

Tanzim Teşhir Yönteminin Amaçları 

 

Tanzim teşhir tanımıyla beraber amaçlarının da bilinmesi önemlidir. O halde tanzim teşhir, aşağıdaki amaçlardan birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için yapılmaktadır; 

 

·         Tutarlı marka imajı yaratmak 

·         Karlı satışların artışını sağlamak 

·         Tüketicilerin satın alma kararını etkilemek 

·         Rakiplere göre daha avantajlı olunmasını sağlamak 

·         Stokları kontrol etmek 

·         Ürünlerin raf ömrünü kısaltmak 

·         Tüketiciyi satış noktasına çekmek