Çalışanlarda Tükenmişlik Hissi Nasıl Geçer?

26 Ocak 2021
calisanlarda_t_kenmislik_sendromu

  Tükenmişlik hissi; başarısızlık, kişilerde yıpranma, güç ve enerjinin azalması, tatmin edilemeyen isteklerin ortaya çıkması gibi içsel kaynaklı oluşan psikolojik bir durumdur. Özellikle iş yaşamında yoğun duygusal taleplere maruz kalınması ve insanlarla aynı ortamda bulunmaya bağlı olarak çaresizlik, umutsuzluk ve yorgunluk olarak ortaya çıkabilir.

Bir işletmede görev yapan çalışanlarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri tükenmişlik hissidir. Genellikle yoğun bir tempoda ya da yüksek stres altında çalışmaya bağlı olarak personellerde zamanla çökme ortaya çıkar. Bir işletmede tükenmiş hisseden personel sayısı arttıkça çalışma verimi düşer ve o işletmede mutsuz bireyler ortaya çıkar.

 Bu yüzden insan kaynakları departmanı tükenmişlik hissine yönelik gerekli önlemlerini her zaman almalıdır.

Pandeminin Çalışanlarda Tükenmişlik Hissine Etkisi

Pandemi döneminde insanlar sadece işe gidiyor ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının da etkisiyle sosyalleşmekten uzak kalıyorlar. Ayrıca belirsizliğin de artmaya başlamasıyla birlikte tükenmişlik hissi artmaya başladı. Yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminin belirsizliğiyle birlikte çalışanlarda tükenmişlik hissi %58 oranında artış gösterdi.

Üstelik evden çalışma süreci devam ettikçe, maddi kaygılar sürdükçe ve okullar açılmadıkça tükenmişlik hissinin artacağı da bilinmektedir. Çalışanlarının üretkenlik, bağlılık ve iş tatmini gibi durumlarının olumsuz etkilenmemesi adına insan kaynakları departmanları çalışanlara yönelik gözlemlerini arttırmalıdır.

Mesai saatleri içine sağlıklı yaşam programları ekleyerek, stres azaltıcı sosyal etkinliklere yer vererek, iş ve hayat dengesini korumaya çalışarak ve çalışanlara bu yönde çalışmaları hissettirerek, iş yerindeki mevcut tükenmişlik hissi ile mücadele edebilirsiniz.

Çalışanlarda Tükenmişlik Hissini Geçirmede İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir?

İnsan kaynakları bir işletmede personellerin maddi ve manevi her türlü durumundan sorumludur. Modern insan kaynakları yaklaşımlarıyla çalışanlarda tükenmişlik hissi ortadan kaldırılabilir. Özellikle çalışanlarının bağlılığını ve verimini korumak isteyen işletmeler pandemi sürecinde tükenmişlik hissiyle mücadele için profesyonel insan kaynakları şirketlerinden yardım alabilirler.

İnsan kaynakları çalışanlar arasında gözlem yaparak tükenmişlik hissini azaltacak etkinlikler planlayabilir. İnsanların sosyalleşebileceği etkinlikler düzenlenmesi ve personellerin kendini geliştirmelerini sağlayacak özel eğitim planlarıyla verimlilik hissi arttırılabilir ve çalışanların işletmeye olan bağlılığı sağlanabilir. Bu sayede tükenmişlik hissi de ortadan kalkacaktır.

İşyerinde Tükenmişlik Hissi Nasıl Azalır?

Bir işletmede çalışanların tükenmişlik hissine yakalanmaması adına en önemli unsurlardan biri çalışma ortamının stresli olmamasından geçiyor. Eğer ki çalışanlar görevlerini yüksek stres altında yapıyorlarsa tükenmişlik hissi kendini gösterecektir. Bunun önüne geçebilmek için yönetici-çalışan, işveren-personel arasındaki iletişim çok güçlü olmalıdır.

Personeller yaptıkları işin karşılığını maddi olarak alırsa, kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlara sahip olursa,  iş yerinde iletişim güçlüyse, en önemlisi insanlar kendisini bünyesinde çalıştıkları işletmeye ait hissediyorsa orada tükenmişlik hissi azalacaktır.

Tükenmişlik hissinin azalması ve ortadan kalkması adına profesyonel insan kaynakları çalışmaları yürütülmelidir. Detaylı bilgi almak için https://www.protanitim.com/insan-kaynaklari-yonetimisayfamızı ziyaret edebilirsiniz.