İnsan Kaynakları Nedir? Nasıl Çalışır?

15 Şubat 2022
insan_kaynaklari_nedir_nasil_calisir

İnsan kaynakları kurumsal tüm şirketlerde bulunan, insan kaynaklarıyla ilgili tüm işlerin ve görevlerin yönetiminden sorumlu olan departmandır. Özellikle işe alım süreçlerinin büyük bir çoğunluğu insan kaynakları departmanı üzerinden ilerler ve pek çok kişi departmanın sadece işe alım işlemlerini yönettiği düşünür. Ancak departman insanla alakalı tüm işlerde yer alabilir. Ayrıca şirketteki diğer departmanlarla da her zaman iletişim halinde bulunur. Kısaca kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Departmanının Görevleri

İnsan kaynakları şirketin sunduğu ürünler ve hizmetler doğrultusunda farklı görevlere sahip olabilir. Ancak her görevin altında benzer işlemler yatar, tüm bu işlemler şirketin hedeflerine uygun olarak ilerler. Kısaca görevler ise şu şekildedir;

· İnsan kaynakları uzmanı ya da elemanı işe alım süreçlerinin en önemli bölümünde yer alır. İlk olarak iş ilanları oluşturur, bu aşamada önemli noktalar yer alır. Pozisyonun anlatılabilmesi, adayın sorumlulukları ve kişiliği hakkındaki beklentilerin belirtilmesi gerekir.

· İK’cı işe alım aşamasında aday profillerini dikkatli bir şekilde inceler, alımın açıldığı departmana uygun kişiyi belirler. Bu aşamada çok sayıda başvuru arasından en iyi profilleri belirlemeleri gerekir.

· Seçimden sonra iş görüşmeleri aşamasına geçilir. Mülakat esnasında adayların CV’leri incelenir, gerekli sorular sorulur ve departmanının koordinatörü ile iletişime geçilir.

· İşe alımdan sonra yeni çalışanın şirket ile olan bağlantısının kurulması gerekir. İK’cı bu noktada çalışandan özlük dosyalarını ve diğer gerekli belgeleri ister.

· Yeni çalışanın ortama ayak uydurabilmesi için oryantasyon aşaması bulunur, bu noktada gerekli seminerler ve bilgilendirmeler insan kaynakları departmanı tarafından verilir.

· İnsan kaynakları işe alım dışında çalışanların haklarıyla da ilgilenir. Özellikle izin günlerinin belirlenmesi departmanın başlıca görevleri arasındadır. İzin taleplerini alır, onaylar, kalan izin günlerini hesaplar.

· İK departmanı şirkette çalışan kişilerin mesailerini, ücretlerini, avans taleplerini takip altında tutar. Sadece çalışanların değil çalışanların bağlı olduğu departmanların sayısal analizlerini ve raporlamalarını da gerçekleştirir.

· Şirketteki tüm departmanlar arasında iletişim kurar, problemleri çözer ve iş kanunlarının düzenlenmesini sağlar.

İnsan kaynakları departmanı tüm bu görevleri doğrultusunda şirketteki üst, orta ve alt yönetimin, çalışanların mutlu olmasını sağlar. Gerektiği zaman eğitimler düzenler, denetimler yapar ve şirketin her zaman en iyi pozisyonda kalabilmesine yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Departmanının Günlük İşleri

İnsan kaynaklarında çalışan bir kişi günlük olarak belirli işleri tamamlar. Bu işler genel olarak çalışanlar ve yeni adaylarla alakalıdır. Departmanların istediği çalışan profili doğrultusunda gerekli görüşmelerde bulunur. Bu görüşmeler e-posta ya da telefon üzerinden olabilir. Benzer görüşmeler mülakat adı altında yüz yüze ya da online olarak da gerçekleşebilir. İşe alım sürecinde adayların profilleri de dikkatli bir şekilde incelenir. Eğer adayların CV’lerinde referans varsa referans aramaları da gerçekleştirilir. Tüm bunlar dışında şirket içinde mesaiyle, ücretlerle ya da izinlerle alakalı raporlamalar da yapılır.

İnsan Kaynakları Uzmanının Sahip Olduğu Özellikler

İnsan kaynakları departmanında çalışabilmek, başarılı olabilmek için kişinin belirli özelliklere sahip olması gerekir. İlk olarak endüstri mühendisliğinden, iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki bölümlerden, sosyolojiden ya da herhangi bir lisans bölümünden mezun olması gerekir. Ardından şu özelliklere sahip olmalıdır;

· Detaycı olmalarıdır, işe alım süreçlerinde aday profillerini en ince ayrıntısına kadar inceleyebilmelidir.

· Araştırmacı ve meraklı olmalıdır. Kurumun yaptığı işle alakalı tüm gelişmeleri takip etmelidir.

· İnsanlarla iletişimi iyi olmalı ve rahat konuşabilmelidir.