İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

12 Ekim 2021
is_sagligi_ve_guvenligi_nedir

İş sağlığı ve güvenliği İSG olarak da kullanılır. İş yaşamında oldukça önemli bir konudur. İşyerinde yapılan çalışmalar sırasında birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz durumlar, kişinin zarar görmesi gibi durumlardan korunması için yapılan çalışmalar olarak belirtilmiştir. Bilimsel çalışmalar kapsamına girer. Avrupa Birliği' nde 1980’li yıllardan bu yana aktiftir. O yıllarda özellikle ağırlıklı olarak ele alınan bir konu olmuştur. 1989 senesinde çıkarılmış olan iş sağlığı ve güvenliği kanunu, bir direktif olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde de bu bakımdan birçok direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde ise 2012 senesinden bu yana yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş güvenliği kanunu Avrupa birliği ile yaşanan uyum sürecinde hayatımızda yer almıştır. İlk olarak iş güvenliği ve sağlığının çalışma amacını bilmek gerekir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma amacı, çalışanların güvenliğini sağlamaktır. Bu temel amaç olarak kabul edilmiştir. Çalışan kişileri iş kazaları, meslek hastalığı gibi durumlara karşı koruyarak, herhangi bir zarar görmesinin önüne geçmektir. Üretim güvenliği de iş sağlığı ve güvenliği konuları arasında yer alır. Bir iş yerinde güvenliğin sağlanması çok önemlidir. İş verimliliğininde sağlamasına yardımcı olur. Yani ekonomik açıdan da çok önemlidir.  İş yerinde alınan tedbirler sayesinde iş güvenliği sağlanabilir. Güvensiz bir çalışma ortamı her zaman, ciddi sorunlar oluşabilir. İş yerlerinde en çok görülen patlama, makina arızası, yangın gibi durumların olmaması için alınan önlemler, iş yerinin ve işçinin güvenliğini sağlar.

Birçok durumdan da anlaşıldığı gibi iş sağlığı ve güvenliği çok önemli bir konudur. Yani bunun için çok yönlü bir çalışma yapılması gerekir. Yapılan çalışmalar esnasında kimya, matematik, fizik, psikoloji ya da ergonomi gibi bilim dallarından faydalanılır. Çalışma alanı tüm iş kollarına yöneliktir. İşin türüne göre, bazen farklılık gösterebilir. İş sağlığı ve güvenliği için yapılan tüm özel çalışmalar sayesinde kazaların ve İstemeyen durumların, en az seviyeye indiği gözlemlenmiştir. Meslek hastalıkları konusunda net bir önlem alınmasa da iş güvenliği açısından önceden tespit etme ve önlem alam düzeyi iyi durumdadır. Oluşan iş kazalarına bağlı olarak; kırık, yanık, elektrik çarpması, ölüm gibi sonuçların önüne iş güvenliği ile geçilebilir. İnsanı merkez alan bir çalışma sistemidir ve günümüzde çok önemli bir yere sahiptir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğini Kim Sağlar?

İş salgı ve güvenliği konusunun nasıl sağlandığı da çok önemlidir. İSG bir ekip işi olarak düşünülmelidir. Bilindiği üzere, bir iş yerinde çok fazla çalışan vardır ve tehlike sınıfına göre de güvenlik önlemleri alınır. Bunun için çalışma yapan, iş güvenliği uzmanları bulunur. Ayrıca iş yeri hekimleri de vardır. Bu kişiler iş sağlığı ve güvenliği için önerileri oluşturur, sorunları tespit eder ve İş sağlığı ve güvenliği için kurulmuş olan kurula sunar.

Kurul elemanları işverenlerin vekili olan kişiler ve çalışan kişi sayısı ne kadar ise onların çalışan temsilcilerinin toplamından oluşur.  İşletme iş güvenliği alanında çalışan kişilerin belirtmiş olduğu görüşleri göz önüne alarak, bu işi bir ekip halinde yürütür. Bu konuda uzman olan ve eğitim alan kişiler her ne kadar bilgili olsa da bu çalışan kadar, tehlikeli durumları fark etmeyebilir.  İş güvenliği ve sağlığı konusunda verimli bir sonuç alabilmek için, çalışan kişilerin de bu kurulun içine alınması gerekecektir. Bu sayede gerçekler daha net görülür ve buna göre bir önlem alınır.

Detaylı bilgi almak ve eğitimlerimizi incelemek için https://www.protanitim.com/egitim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.