Outsource Bordro Hizmeti Nedir?

05 Ekim 2021
outsource_bordrolama_hizmeti

Bordro hizmeti ücret bordrosu, maaş bordrosu gibi işverenlerin veya işçi çalıştıran kurumların çalışanlara yaptığı ödemeyi sigorta, vergi ve diğer kesintileri detaylı bir şekilde gösteren ve işçi veya çalışan çalışmaya devam ettiği sürece her ay düzenlenen belgelerdir. Yani işçiye ödenen yol, yemek ve mesai gibi diğer ödeneklerle işçi maaşından kesilen damga ve gelir vergisi, sigorta primi ve eğer mevcutsa diğer tüm kesintilerin yer aldığı bir belgedir.

Outsource bordronun faydası işçi alımı ve çalıştırma, işçinin hastalanması durumu, bordro alımı, sistem kurulması gibi gerekli şeylerin maliyetinden kurtulmaktır. Outsource bordrolama, genelde profesyonel şirketlerin işlerini profesyonel olarak yapamayacak durumda olmasından dolayı başka şirketlerden hizmet satın almasına denir. Alanında uzman kişiler tarafından süreç takibi yapılır ve belgeler korunur. Outsource bordrolamanın kapsadığı diğer hizmetler şunlardır;

·        İşçi ve personellerin işe giriş ve çıkışının belirtilmesi

·        Aylık ödenen ücretlerin bordrolarının hazırlanması

·        Aylık izin, ek ödenek, mesai ve kesintilerin eksiksiz belgelenmesi

·        Personel dosyalarının hazırlanması ve takibi

·        İşten çıkan veya çıkarılan personelin tazminat hesaplamaları

·        Teşvik ve indirimlerin takibi


Bordroda Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir?


Maaş, ücret bordrosunda bulunması gereken belgeler 4857 sayılı iş kanununa göre şunlardır;

·        Personelin adı soyadı

·        Ödemenin yapıldığı gün ve dönem

·        Mesai, izin günleri, bayram, tatil gibi günler için ana ücrete yapılan eklemeler veya kesintiler

·        Avans, prim, vergi, sigorta gibi kesintiler

·        İşveren imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarına göre ücret bordrosunda bulunması gereken belgeler şunlardır;

·        İşyeri sicil numarası

·        Bordonun temin edildiği ay, ücret ödenen gün sayısı ve işçinin aldığı maaş

·        Sigortalı personelin adı, soyadı, sicil ve sosyal güvenlik numarası

·        Ücretinin temin edildiğine dair ilgili işçinin imzası

Maaş bordrolarından hesaplama yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

·        Yemek, yol ücreti ve avans

·        Asgari ücret ve asgari geçim indirimi

·        Aile ve çocuk zammı tutarı

·        Sosyal güvenlik prim taban ve tavan tutarı

·        Özel sağlık sigortası primleri

·        Bireysel emeklilik katkı payı

·        SGK matrahı ve SGK işçi ve işveren pirimi

·        Net ücret

·        Fazla mesai, resmi tatil çalışma günleri ve yıllık izin


Şirketler Neden Outsource Dış Kaynak Bordrolama Hizmeti Kullanır?


Şirketlerin başka şirketlerden yani dış kaynaklardan bordrolama hizmeti almasının pek çok sebebi vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir;

·        İşletme maliyetlerini azaltmak ve kontrol altına almak,

·        Şirketi geliştirmeye odaklanmak veya odağını değiştirmek,

·        Dünya standartlarına erişim,

·        İç kaynakların başka amaçlar için kullanılmasını sağlamak,

·        Zaman alan işlevlerin basitleştirilmesi veya verimliliğinin artırılması,

·        Dış kaynak kullanımını maksimize etmek,

·        Yasal sorumluluklara ilişkin riskleri ortak şirketlerle paylaşmak

Ancak, bu nedenler başarılı bir dış kaynak kullanımı planı uygulamak için yeterli değildir. Şirketler, her bileşeni göz önünde bulundurduklarından ve başarılı dış kaynak ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmalıdır.

Daha detaylı bilgi almak ve hizmetlerimizden faydalanmak için Teknik Bordrolama sayfamızı inceleyebilirsiniz.