Perakende Satışta Marka Sadakati

19 Aralık 2019
Perakende_Sat_ta_Marka_Sadakati

Pazarlamacılar dolayısıyla reklamcılar tüketicilerin satın alma davranışlarını inceleme ihtiyaçlarını hissetmişlerdir. Tüketicinin satın alma davranışı, satın alma öncesinden başlayarak, satın alma, satın alma sonrasına kadar uzanan bir süreçtir.

 

Elbette satın aldığımız ürünü, tercih etmemizin nedeni birden fazladır. Bu konuyla ilgili önce marka sadakatinin tam olarak ne olduğunu anlamalıyız. Kendi seçimlerinizi düşündüğünüzde bu fikir irdelenmeye başlar. Bir markanın müşteri sadakatini kazanması, pazarlama stratejileri ile oldukça mümkün. Reklam ve satış kampanyaları ile deneyim sunarak marka ile tanışan tüketici, pazarlanmanın onda bıraktığı algısından etkilenebilir. Alışkanlık yoluyla ve psikolojik faaliyetlerle oluşan marka sadakati de diğer seçeneklerdir. Tüketici sadakati, markadan bu birkaç ana kategori ile etkileniyor. Peki markanın sadakat oluşumunu etkileyen diğer faktörler nedir? Bunlar; üretim, dağıtım, reklam, marka uzantısı, algılanan risk ve algılanan kalite, tatmin, yenilikler, promosyon, fiyat, tutum, tavsiye, deneyim, demografik özellikler ve pek tabii imajdır.

 

Sosyal faktörler içinde yer alan aile ise toplumdaki en önemli tüketici satın alma örgütüdür. Paylaşılan inanç ve değerlerin ortaklığı, benzer karakteristik özelliklerin de satın alma eğilimleri yanı sıra bireyler üzerinde çok büyük etkisi vardır. İster aile içinde yer alsın, isterse grup, kulüp veya kuruluşlar içinde yer alsın, bireyin üstlendiği sosyal rolleri ve durumu diğer kişiler üzerinde etkili bir değer oluşturmaktadır.

 

Ürünün ambalajı, tasarımı, raf yerleştirmesi, hizası gibi faktörler ise; markete ürünü satın almak için gelen tüketicinin algılarını yönetebilmek için en önemli unsurlardır. Merchandising, satış destek ve tanzim teşhir operasyonları tam bu noktada devreye girerek, tüketiciye sample ya da hediye kiti sunularak marka deneyimi için yeni yollar yaratılır. Bu operasyonlarda hem kısa hem de uzun vadeli hedefler yer alır. Bahsettiğimiz birçok nedenden dolayı tüketicinin alıştığı marka ürününden, başka bir ürüne yönlendirmek ona daha iyi ve farklı bir şeyi vadetmekle olur. Perakende satışta rekabeti, bu birbirinden hem bağımsız hem de entegre olmuş parametreler kullanılarak alt edilebilir. Hali hazırda zirvede sayabileceğimiz markaların reklamlara ayırdıkları bütçelerin bu kadar fazla olmasındaki en büyük etken de budur.