Teknik Bordrolama Hizmeti Nedir?

15 Haziran 2020
Teknik_Bordrolama_Hizmeti_Nedir_2_

Teknik bordrolama hizmetinin kısaca tanımı; bir çalışanın aldığı maaşa etki eden tüm etkenlerin yasal kanunlara göre kayıt altına alınarak bordro şeklinde düzenlenmesidir. İş yükünün fazla ve iş tanımının oldukça önem arz ettiğini söyleyebileceğimiz teknik bordrolama, hassas bir iştir. Hepimiz için önemli olan iş yerimizden aldığımız maaş konusu, teknik bordrolama hizmetini de aslında dolaylı olarak gözümüzde önemli kılar. Teknik bordrolama hizmeti, bir şirket içerisinde yer alan insan kaynakları bölümü tarafından da düzenlenebilir ya da şirketten bağımsız olarak dışarıdan da hizmeti alınabilir. Hizmetin nereden alındığından bağımsız olarak teknik bordrolama işinin mutlaka bir uzman tarafından yürütülmesi gerektiği oldukça açıktır.

Teknik bordrolamada işin gerçekten uzmanının görev alması oldukça önem teşkil eder. Yapılacak en küçük bir hata olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hata yapıldığı takdirde şirket ekonomik açıdan sıkıntıya girebilir, çalışanlar mağdur olabilir ve buna bağlı olarak çalışanın şirkete güveni kırılarak şirket vizyonu zedelenebilir. Bu nedenle görevli kişinin yasal mevzuatlara mutlaka hâkim olması gerekir çünkü şirketler içerisinde bu tarz konularda tüm yasal mevzuata hâkim olan kişi sayısının oldukça az olduğu bilinen bir gerçektir.

Teknik Bordrolama Detayları

Teknik bordrolamada her personel için ayrı bir bordrolama ilkesi hakimdir. Her personelin bordrosunda kendine özgü ve ayrı bilgiler yer alır. Her personelin bilgisi farklı farklı kaynaklardan gelmektedir. Bu nedenle hepsi için farklı kurallar geçerli olabilmektedir. Değişkenlik gösteren bu bilgiler; personelin maaşı, kişisel bilgileri, izin bilgileri, devamsızlık süreleri, değişkenlik gösteren vergi kesinti bilgileri olarak sıralanabilir. Tüm bu bilgilerin personele özel olarak mevzuata uygun şekilde işlenmesi, incelenmesi ve takibinin sağlanması gerekir. Buna bağlı olarak bu değişkenlerle birlikte zaman zaman değişen mevzuatlar takip edilmeli ve personel bordrosu buna göre yorumlanmalıdır.

Personelin hakkı olan doğru maaşı alabilmesi, personelin emekliliği tüm bu bilgilerin doğru işlenmesine yani bordrolamaya bağlıdır ve bu nedenle teknik bordrolama işi oldukça hassas ve önemli bir iştir. Personelin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve emekliliğini görebilmesi, tazminatını alabilmesi tüm bu detaylara bağlıdır. Teknik bordrolama hakkında tüm detaylara ulaşmak ve bu hizmetten yararlanabilmek için https://www.protanitim.com/teknik-bordrolamaadresini ziyaret edebilirsiniz.