Personel Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

06 Nisan 2021
personel_egitimi_nasil_olmalidir

Herhangi bir firmada eğer çalışanlardan maksimum verimi almak ve işleyişin olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlamak hedefleniyorsa mutlaka personel eğitimi devreye girmelidir.

Peki, personel eğitimi nasıl olmalıdır?

Bu tür bir eğitimde firmada yapılan bir yenilik söz konusu ile halihazırda çalışan personelin eğitimi mutlaka gruplar halinde ivedilikle sağlanmalıdır.

Yapılan bir değişiklik değil de genel bir durum söz konusu ise de işe yeni alınan gruplar işe başlamadan önce düzenlene eğitime katılmalıdır. 

Bu esnada kullanılan teknikler; firma içi ve firma dışı eğitim şeklinde iki ayrı gruba ayrılarak incelenmektedir.

Firma Dışı Eğitimler

Personel eğitimi nasıl olmalıdır, diye baktığımızda firma dışı eğitimlerin büyük bir öneme sahip olduğunu ve firmanın başarı oranını arttırmada büyük rol oynadığını görürüz.

Bunlar:

 • Konferans düzenleme

 • Seminerler düzenleme

 • Örnek uygulama çalışmaları düzenlemek

 • Simülasyon kullanımı ile eğitim

 • Sanal gerçeklik kullanımı ile eğitim

 • Programlanmış öğrenme prosedürünün uygulanması

 • Canlandırma tekniğinin kullanılması 

 • Laboratuvar üzerinde eğitim şeklindedir.

Firma İçi Eğitimler

Personel eğitimi nasıl olmalıdır, sorusuna baktığımızda firmanın başarısını arttırmak adına firma içi eğitimin de öneminin büyük olduğunu görürüz.

Bu şekilde bir eğitim sağlandığında çalışanların iş yerine adaptasyonu ve birbirleri ile olan iletişimi olumlu yönde gelişerek iyi bir ortam sağlanır.

Bunlar:

 • Grup çalışmaları düzenlemek

 • Oryantasyon toplantısı düzenlemek

 • Staj imkanı sağlamak

 • Rotasyon ile personelin farklı bakış açıları kazanmasını sağlamak

 • İş başı eğitim ile yaparak yaşayarak kendini geliştirme tekniğinden faydalanmak

 • Yönetici takibinde eğitim vermek

 • Yetki devri tekniği şeklindedir.

Bu çalışmalar sırasında uygulanan her bir teknik firmanın benimsediği çalışma politikasını da içermelidir. 

Personel bu sayede nerede nasıl davranması gerektiği, firmanın benimsediği felsefenin ne olduğu gibi konuları anlayarak daha kolay adapte olur.

İşleyişin doğru ilerlemesi adına firmaya yeni katılan personelin eğitimi nasıl olmalıdır, konusu üzerine dikkatli bir şekilde eğitilmesi oldukça önemlidir.

Bu konuda eğitim almış kişilerin düzenledikleri çalışmalar ile uygulama yapmak gerçek anlamda firmanın başarısının artmasında büyük etki gösterecektir.

Bu sayede;

 • Ulusal ve uluslararası başarının artması, 

 • Firmanın bilinirliğinin artması, eğitimini iyi almış 

 • Firmaya yakışır çalışmalar ortaya koyan kişilerin bir arada hareket etmesi

 • Çalışanların bilgi, beceri ve çalışma disiplinini iyileştirerek daha iyi hizmet sunması konularında firma ilk adımı atmış olacaktır.

Personel eğitimi konusunda destek almak ve daha detaylı bilgi edinmek adına https://www.protanitim.com/egitim adresine tıklayabilirsiniz.